Šeit pieejamas visas Siguldas Kompass kartes un rezultāti no pēdējiem gadiem:

Siguldas Kompass tautas orientēšanās sacensību nolikums

Rīkotāji un Mērķis

Seriālu organizē Siguldas sporta klubs “Siguldas Takas”. Seriāla mērķis ir popularizēt orientēšanās sportu, veselīgu dzīvesveidu un radīt iespēju pavadīt kvalitatīvu laiku pie dabas ģimenēm ar bērniem, kā arī dot iespēju iepazīt orientēšanās sportu iesācējiem un uzlabot orientēšanās prasmes pieredzējušiem sportistiem.

Sacensību laiks un vieta

Sacensības notiek trešdienās no 15:30-19:30.

Oktobrī, Novembrī sacensības notiek sestdienās ar starta laiku no 12:00-14:00.

Ikvienas kārtas Finišs tiek slēgts 30 min pēc starta slēgšanas. Lūdzu ierodieties laicīgi, īpaši rudens kārtās, kad ātri paliek tumšs. Ja nepieciešams, ņemiet startā līdzi lukturīti.

Dalībnieki ir atbildīgi par savlaicīgu ierašanos startā un laicīgu finiša sasniegšanu. Tikai laicīgi finišējošie sportisti iegūst pilnvērtīgus rezultātus un baudījumu. Dalībnieki, kas finišē pēc Finiša slēgšanas, rezultātos netiek fiksēti. Kontrolpunktus organizatori sāk novākt 15…30 min laikā pēc finiša slēgšanas.

Seriāls notiek saskaņā ar sacensību kalendāro plānu (skatīt pie konkrētā gada).

Dalībnieku grupas

Bērni, kas jaunāki par 8 gadiem, startē tikai vecāku vai skolotājas pavadībā, vai ar īpašu vecāku atļauju var startēt individuāli, par to brīdinot organizatorus. Par bērniem pilnu atbildību uzņemas viņu vecāki/aizbildņi. Distances garums var mainīties atkarībā no apvidus sarežģītības.

Jaunākajām grupām SV8, SV10 distance ved pa ceļiem, takām, stigām un citiem līnijveida orientieriem. Dažās vietās var būt sastopama lentīte. Bērnu distancēs ar “smaidīgām” vai “bēdīgām” sejiņām ir atzīmēts pareizs vai nepareizs virziens, tādejādi palīdzot bērnam domāt un pieņemt pareizo lēmumu. Par bērna laišanu distancē atbild vecāks vai aizbildnis!! 

NB! SPRINTA kārtās jaunākā dalībnieku grupa ir SV12. Bērni, kas ir jaunāki par 10 gadiem var startēt SV12 grupā, bet tikai vecāku pavadībā!

!! Mazo bērnu lentīte šogad nebūs visu distanci, bet tikai dažās vietās, kas būs pārāk sarežģītas (cauri zaļumiem, gravām utml). Tur, kur distance bērniem iet pa ceļiem, takām, stigām, pļavas malām vai citiem labi redzamiem līnijveida orientieriem – tur nekāda lentīte netiek izvietota. Distancē izvietotas smaidīgas un bēdīgas sejiņas, kas palīdz bērnam saprast, vai viņš skrien pa pareizu taku vai jāgriežas atpakaļ.

GrupasDistances garumsDalībnieka vecums Distances aprakstsUzvarētāja laiks
S8, V81.5…2.5kmlīdz 10 gadiem (ieskaitot)Distance pa līnijveida orientieriem (ceļiem, takām, pļavas malām, utml); dažās vietās iespējama lentīte; Visi KP tieši uz līnijveida orientiera vai lentas15-25 min
S10, V101.5…2.5km9-10 gadiDistance pa līnijveida orientieriem (ceļiem, takām, pļavas malām, utml); dažās vietās iespējama lentīte; 1…2 KP iespējami līdz 30m no līnijveida orientiera15-25 min
S12, V122…3km11-12 gadiDistance pārsvarā par līnijveida orientieriem, tomēr nepieciešams kompass un ir dažas ceļu izvēles, punkti labos,izteiktos un redzamos orientieros25-35 min
S14, V143…3.5km13-14 gadiViegla distance, nepieciešams kompass, daudz izmantoti līnijveida orientieri, ir dažas ceļu izvēles, punkti labos redzamos orientieros30-40 min
S16, V163…6km15-16 gadiDažādas ceļu izvēles, pietiekami sarežģīta navigācija, dažkārt var būt fiziski smaga, vairāki sarežīti KP, daudzi ceļu izvēles varianti35-45 min
OPEN2…4kmVīr un Siev iesācējiem, bez vecuma ierobežojumaViegla distance, nepieciešams kompass, daudz izmantoti līnijveida orientieri, ir dažas ceļu izvēles, punkti labos redzamos orientieros30-40 min
S, V – Vidējā3..6km>=17 gadiem, bet zem 55 gadiemDažādas ceļu izvēles, pietiekami sarežģīta un interesanta  navigācija, dažkārt var būt fiziski smaga, vairāki sarežīti KP, daudzi ceļu izvēles varianti35-55 min
S, V – Senioru3…6kmNo 55 gadu vecumaDažādas ceļu izvēles, pietiekami sarežģīta un interesanta  navigācija, dažkārt var būt fiziski smaga, vairāki sarežīti KP, daudzi ceļu izvēles varianti 40-55 min
S, V – Garā5…10kmBez vecuma ierobežojumaGara, sarežģīta, fiziski grūta, ar daudziem ceļu izvēles variantiem, ar sarežģītu vai ārkārtīgi sarežģītu navigāciju. Tipiski stiprākajiem vīriem un sievietēm, elitei, sportistiem, piedzīvojumu meklētājiem60-80 min

Reģistrācija un distances iezīmēšana kartē

Reģistrācija un pieteikšanās notiek sacensību centrā. Ierodoties sacensību centrā, dalībnieks izvēlās starta grupu, reģistrācijā samaksā dalības maksu un saņem sacensību karti, kurā vai nu ir vai vēl nav iezīmēta viņa grupas distance. Ja distance nav iezīmēta, tad dalībnieks, balstoties uz organizatora iedoto informāciju, kas lasāma uz informācijas stenda vai arī balstoties uz distances lapiņām, savelk atbilstošos KP kartē tādā kārtībā, kā norādīts. Ja dalībniekam nav savas SportIdent elektroniskās (SI) kartes, to var aizņemties distances veikšanai no organizatoriem. 

Sacensību norise

  • Kad dalībnieks ir gatavs doties uz startu, tas paņem karti, SI čipu un dodas uz  starta vietu. Starta vietā dalībnieks “izdzēš” SI kartē iepriekšējo informāciju ievietojot SI karti “CLEAR” lasītājā un sagaidot skaņas signālus. Kad dalībnieks gatavs startam, SI karte jāievieto “START” lasītājā, sagaidot trīs secīgus skaņas un gaismas signālus, un pēc tam var doties distancē. 
  • Distances laikā dalībnieks atrodot kontrolpunktu veic atzīmi ievietojot SI karti KP lasītājā un sagaidot skaņas signālu. Distancē KP apmeklē pavēles kārtībā kā iezīmēts kartē saskaņa ar distances aprakstu.
  • Distanci beidz, atzīmējoties ierīcē “FINISH”. Uzreiz pēc finiša dalībnieks pie tiesneša nolasa SI karti un saņem izdruku ar skrējiena rezultātiem. 
  • Dalībniekam, kurš dažādu iemeslu dēļ nav veicis distanci, par to jāpaziņo finiša tiesnesim un jānolasa SI karte. Ja dalībnieks no organizatora ir aizņēmies SI karti, tā ir jāatdot organizatoram pēc distances beigšanas. SI kartes nozaudēšanas gadījumā dalībnieks sedz tās vērtību pilnā apmērā (SI-8 un SI karte: 30 EUR, SI-9 un SI10 un SI11: 50 EUR, SIAC 65 EUR).

Dalības maksa

Dalības maksa
(BEZ Siguldieša kartes)
Dalības maksas “Siguldieša karte” īpašiekiemSMK&ST kluba biedru dalības maksa
Pieaugušie (18-59)654
Seniori (60+)433
Bērni un jaunieši (<18)32BEZ MAKSAS
Siguldas Sporta Skolas audzēkņi
(jebkurš novirziens)
BEZ MAKSAS
Kompasa 2023 organizatori vai palīgi
(jāorganizē vismaz 2 kārtas)
BEZ MAKSAS

Dalības cenā ietverta orientēšanās karte un SportIdent SI atzīmēšanās kartes izmantošana, ja pašam nav un nepieciešams to aizņemties.

Atlaides saņemšanai jāuzrāda Siguldas ID karte. Siguldieša ID karte jāuzrāda katram dalībniekam atsevišķi. Dalībnieks pats atbildīgs par atlaides prasīšanu un kartes uzrādīšanu.

Nepieciešamais inventārs

Lai piedalītos sacensībās, nepieciešams mežam piemērots  apģērbs un apavi, kompass un SI čips. Kompasu (pieejams ierobežots apjoms) un SI čipu iespējams aizņemties no organizatoriem, un tas ir iekļauts dalības maksā. 

Rezultāti un analīze

Rezultāti un grafiki tiks publicēti sacensību dienā vai vēlākais, nākamās dienas laikā internetā mājas lapā.

Pieejama distanču analīze http://izskrien.siguldastakas.lv/

Tāpat kopā ar rezultātiem tiek publicētas sacensību kartes visām grupām.

Vērtēšana un apbalvošana

Seriāla rezultāti tiek vērtēti pa dalībnieku starta grupām. 

Ar balvām tiek apbalvoti Seriāla kopvērtējuma 1-3 vietu ieguvēji katrā starta grupā (un pa dzimumiem), bērnu grupās SV8, SV10  1.-6.vietas ieguvēji. Apbalvošana kopvērtējumā notiek tikai tad, ja atbilstošo vietu ieguvēji ir startējuši vismaz 4 reizes gada laikā seriāla kārtās. Ikvienā kārtā, veiksmīgi veicot distanci, dalībnieks iegūst punktus. Punktu skaits tiek aprēķināts grupas uzvarētāja rezultātu dalot ar dalībnieka rezultātu un reizinot ar 1000. Kopvērtējumā tiek ieskaitīti 15 labāko kārtu rezultāti. Kopvērtējuma tabula tiek publicēta mājas lapā https://siguldastakas.lv/kompass2023/

Atbildība

Dalībnieki paši pilnībā atbildīgi par savu veselības stāvokli un gatavību startēt. Startējot distancē ikviens dalībnieks pats uzņemas pilnu atbildību par savu veselību un rīcību. Par bērniem sacensību zonā un arī distancē pilnībā atbild viņu vecāki/aizbildņi.

Papildus informācija

Piedaloties Seriālā, dalībnieki automātiski piekrīt savu personas datu apstrādei sekojošā apjomā: Vārds un Uzvārds – dalībnieka identifikācijai, dzimšanas gads – klasifikācijai. Dalībnieka rezultāts un tas, vai distance veikta vai nav veikta, un kādā laikā, tiks publicēts Internetā.

Seriāla pasākumos dalībnieki var tikt fotografēti vai filmēti, un iegūtie materiāli tikt izvietoti internetā ar orientēšanās sportu saistītos resursos vai publicēti preses izdevumos.

Sacensības atbalsta Siguldas novada pašvaldība, Zilvēr dzērienu darītava, Siguldas saldējums.

Kontakti

Kluba rekvizīti
Biedrība “Siguldas maratona klubs & Siguldas Takas”;
Reģ.Nr. 40008240164
Adrese Sigulda. P.Brieža iela 95-5, LV-2150
Konts LV53HABA0551048025994