Atbilstoši Ministru Kabineta 2020.gada 14.marta pēcpusdienas lēmumam, par ārkārtas situāciju valstī dēl COVID-19 izplatības un atbilstošo ierobežojošo darbību paplašināšanu (aizliegti ir jebkuri pasākumi valstī, neatkarīgi no dalībnieku skaita), Siguldas Kompass atceļ visas ieplānotās sacensības un publiskos treniņus līdz Jūnijam noteikti, bet, visticamāk, līdz pat ārkārtas situācijas beigām. Kad atkal būs ļauts pulcēties, lai skrietu orientēšanās, tad to arī darīsim. Par sacensību atsākšanu informēsim papildus.

Jūsu prieciņam atmiņas no vakardienas, kad mums tomēr izdevās izskriet Siguldas Kompass 2020 1.kārtā Gaujasmalā – fotogrāfijas! Te arī rezultāti, kartes un distanču analīze.

Līdz tam brīdim sportojam pa vienam, vēdinām plaušas individuāli. Ja kādam vajag kādas orientēšanās kartes iedvesmai, lai varētu kādas distances izskriet vai vienkārši treniņam, tad atgādinām: mūsu progresīvais orientēšanās klubs “Siguldas Takas” jau no pirmās dienas sacensību dalībniekiem dod publiski pieeju ikvienai savai sacensību kartei, kas pieejama PDF veidā pie konkrētās sacensību kārtas rezultātiem (Siguldas Kompass 2017 https://siguldastakas.lv/2017/11/26/siguldas-takas-2017-rudens-visas-distancu-kartes-un-rezultati/ , Siguldas Kompass 2018 https://siguldastakas.lv/kompass2018/ , Siguldas Kompass 2019 https://siguldastakas.lv/kompass2019/ ). Respektīvi, ja tev gribas skriet orientēšanos, paņem, izdrukā konktrēto distanci un brauc vēdināt plaušas mežā augstā intensitātē 😀 Mums nav žēl! Mums par tevi būs prieks!

NB! Šī ir atļauja Siguldas Kompass seriāla kartes izmantot tikai savām personīgajām un individuālām vajadzībām, un nav atļauts šīs kartes vai šo karšu daļas izmantot jebkādu publisku sacensību, seriālu vai publisko treniņu organizēšanai vai plānošanai, neatkarīgi no sporta veida vai disciplīnas (tai skaitā, bet ne tikai, orientēšanās, taku skriešana, MTB braukšana, pārgājienu organizēšana utt utml.), un neatkarīgi no tā, vai tie ir komerciāli vai nekomerciāli pasākumi. Pasākumu organizatori – mēs jūs vērojam, nemēģiniet šmaukties 🙂