Rezultāti

Laiks un vieta

Sacensības notiks 2016.gada 5.novembrī Siguldā (Gaujas Senlejā). Automašīnas varēs novietot stāvlaukumā pie gaisa tramvaja galapunkta Krimuldā. Sacensību centrs būs pie serpentīna ceļa sākuma kalna pakājē. STARTS PL.12.00 ( 1 km, 3.5 km 5.3 km) un 13.00 (9.3 km un 12.88. km)

tilti-markejums
Sacensību programma:

Dalībnieku ierašanās, reģistrācija, distances apskate un iesildīšanās 10:30 -11:55
Bērnu starts 12:00 un 5.3 km un 3.5 km starts.
Starts meistaru klase 13:00
Apbalvošana 15:00

Mērķis un uzdevumi

Veicināt veselīgu dzīves veidu.
Iepazīstināt sabiedrību ar dažādiem sporta veidiem.
Iepazīstināt dalībniekus ar Siguldas gleznaino dabu.
Mērķa īstenošanai uzdevums ir sarīkot kvalitatīvas, aizraujošas un katra fiziskās sagatavotības līmenim atbilstošas sacensības.

Sacensības rīko

Siguldas maratona klubs sadarbībā ar Siguldas novada domi , sacensību galvenais tiesnesis Kaspars Kārkliņš – tel.mob.29184203

Dalībnieki

Sacensības ir individuālas un tajās var piedalīties neierobežots dalībnieku skaits. Vecuma grupas:

 • V7   1954.dz.g  un vecāki
 • V6 1955.-1965.dz.g
 • V5 1966.-1976.dz.g.
 • V4 1977.-1994.dz.g.
 • V3 1995.-1999.dz.g.
 • V2 2000.-2003.dz.g.
 • V1 2004.- 2008.dz.g
 • Vbērnu 2009.dz.g. un jaunāki
 • Open vīriešiem
 • S7 1954.dz.g un vecākas
 • S6 1955.- 1965.dz.g
 • S5 1966.-1976. dz.g.
 • S4 1977.-1994. dz.g.
 • S3 1995. – 1999.dz.g.
 • S2 2000. – 2003.dz.g.
 • S1 2004. – 2008.dz.g.
 • Sbērnu 2009.dz.g. un jaunākas.
 • Open sievietēm

Distance

Sacensību dalībniekiem tiek piedāvāta sekojošas distances:

12,86 km ( vīriešiem – V3, V4, V5, sievietēm – S3, S4, S5)
9,3 km ( vīriešiem –V2, V6, sievietēm –  Open grupa , gan sievietēm gan vīriešiem)
5.34 km ( open vīrieši, open sievietes, S2, S6, V7)
3,5 km ( S1, V1, S7 )
700
m ( 2009.gadā dzimušie un jaunāki)


Krosa skrējiens notiek ar kopējo startu.

Trase ir marķēta un marķējums trasē izvietots ik pēc 50m.

Drošība

Katrs sacensību dalībnieks pirms starta ar savu parakstu apliecina, ka uzņemas pilnu atbildību par savas veselības atbilstību distances veikšanai. Dalībniekiem, kas jaunāki par 18 gadiem, jābūt līdzi atbildīgai personai, kas paraksta anketu. Sacensību organizatori neatbild par dalībnieku iespējamām traumām sacensību laikā. Sacensību dalībniekiem sacensību laikā skrienot jāievēro satiksmes noteikumi.

Vērtēšana

Dalībnieki katrā klasē startē ar kopējo startu. Katrā klasē uzvar sportists, kurš pirmais veic distanci. Dalībniekiem rezultāti tiks uzņemti elektroniski ar EMIT sistēmu.

Apbalvošana

1. – 3. vietu ieguvēji visās vecuma grupās tiek apbalvoti ar medaļām.
Open S un Open V grupā tiks apbalvots viens dalībnieks pēc izlozes.

Dalības maksa

Līdz 3. novembrim, piesakoties online: SV3, SV4, SV5, SV6 –  7.50 Eur.-, S7, V7 – 5.00 eur. ,S1, S2, V1, V2 4.00 Eur.-, bērniem 2.00 Eur.-, open grupām 7.50 Eur -.

Piesakoties sacensību dienā: SV3, SV4, SV5, SV6 –  8.50 Eur.-, S7, V7 – 6.00 eur. ,S1, S2, V1, V2 5.00 Eur.-, bērniem 3.00 Eur.-, open grupām 8.50 Eur -.


Trases shēma

http://balticmaps.eu/?lang=lv&draw_hash=sucodi&centerx=549883.8009198803&centery=6334989.730152807&zoom=3&layer=map&ls=o – saite uz karti, 9,3 km aplis.