2018.gadā sākam jaunu orientēšanās sacensību sēriju Siguldā – Telpu Orientēšanās. Šī ir īpaša orientēšanās sporta disciplīna, kur kontrolpunkti izvietoti ēku iekštelpās. Šo intelektuālo trenniņsacensību mērķis ir:

 1. iepazīstināt ar orientēšanās sportu, kā arī ar telpu orientēšanās disciplīnu;
 2. radīt iespēju bērniem un pārējiem dalībniekiem jēgpilni pavadīt laiku;
 3. veicināt bērnu un pieaugušo intelektuālo attīstību, lēmumu pieņemšanu un domāšanas ātrumu.

Sacensībās var piedalīties ikviens – sākot no 5 gadu vecuma (vecāku pavadībā), un patstāvīgi no 7 gadiem līdz pat sirmam vecumam.

Nolikums

Telpu Orientēšanās trenniņsacensības organizē biedrība “Siguldas Maratona Klubs” (tā orientēšanās sekcija “Siguldas Takas”).

Telpu orientēšanās sacensību mērķis ir parādīt dalībniekiem orientēšanās sporta interesanto dabu, kur ir gan jāskrien, gan jādomā un jāpieņem lēmumi, lai pēc iespējas ātrāk izietu uzdoto distanci. Telpu orientēšanās sacensības notiek iekštelpās.

Kalendārs (2018.gads) un reģistrācija

Datums, diena Vieta Atbildīgais
16.janvāris (otrdiena) 1.kārta – Siguldas 1.Pamatskola

Kartes1.distance, 2.distance

REZULTĀTI 1.kārta

Grafiki

1.kārtas foto

Daniels Kārkliņš (palīgi: Valdis un Kaspars)
31.janvāris (trešdiena) 2.kārta – Siguldas Pilsētas Vidusskola

Kartes: 1.Distance2.Distance

REZULTĀTI 2.kārta

Grafiki

2.kārtas foto

Valdis Janovs (palīgi: Liene un Māris)
14.Februāris (trešdiena) 3.kārta – Laurenči

Kartes: 1.Distance2.Distance

REZULTĀTI 3.kārta

Grafiki

3.kārtas foto

Liene Korņejeva (palīgi: Normunds un Māris)
28.Februāris (trešdiena) 4.kārta – Siguldas Valsts Ģimnāzija

Kartes: 1.distance2.distance

REZULTĀTI – 4.kārta

Grafiki

Daniels Kārkliņš (palīgi: Valdis un Kaspars)

Sacensību teritorija un telpas

Sacensības notiek Siguldas skolās. Sacensību dalībnieki ģērbjas kā iekštelpās nepieciešams, jo skrienot būs silti. Vēlami šorti un viegli krekliņi, iekštelpām paredzēti sporta apavi. Pārģērbties varēs organizatoru norādītajās vietās (visticamāk, kādā no klasēm), pārģērbšanās notiek puišiem un meitenēm vienā telpā. Pa sacensību terotoriju staigāt aizliegts, izņemot, apmeklējot tualetes.

Reģistrācija

Ierodoties sacensību centrā, jādodas uz reģistrācijas vietu, kur jāiemaksā dalības maksa par konkrēto kārtu (Siguldas skolu skolniekiem dalība ir bez maksas) un jāsaņem dalībnieka numurs (tas tiks uzrakstīts uz dalībnieka rokas (vai citā vietā, ko dalībnieks var finišā uzrādīt), un īrētais SportIdent, par tā saņemšanu parakstoties. Sacensībām var reģistrēties iepriekš online (skatīt tabulu augšā) vai sacensību norises vietā.

Reģistrējoties iepriekš, sacensību dalībnieki izvēlās savu vecuma un dzimuma grupu, ievada personīgā SportIdent numuru (ja tāds ir), vai norāda, ka vēlēsies SportIdent īrēt no organizatoriem. Reģistrēties var arī uz vietas, tomēr jārēķinās, ka tad būs jāpavada kāds laiks rindā. Pēc iespējas ir jācenšas pieteikties iepriekš, izmantojot online formu, kas norādīta zemāk pie katras kārtas.

Online pieteikšanās slēdzas 2 dienas pirms sacensībām plkst 21:00 (piemēram, ja sacensības notiek 14.Februārī, tad iepriekšējā pieteikšanās beidzas 12.februārī plkst 21:00).

NB!! Nomātie Sportidenti pieejami tikai ierobežotā daudzumā, tāpēc var būt situācija, kur ir jāgaida, kad kāds no iepriekšējiem dalībniekiem ir finišējis un tikai tad būs pieejami SportIdent čipi nākamajiem startēt gribētājiem.

Sacensību Programma, laiki

 • Noteiktajā kārtas datumā no plkst. 18:00 (līdz pat 20:00) ierašanās sacensību centrā, reģistrācija, dalības maksas veikšana, SportIdent nomāto čipu saņemšana
 • No plkst. 19.00 – 20.30 dalībnieku starti, brīvā starta laikā
 • Plkst. 21.00 tiek slēgts finišs un tiek sākta distances novākšana. Dalībnieki, kas nav finišējuši līdz 21:00 var tikt diskvalificēti, vai arī nespēs finišēt, jo KP būs jau daļēji novākti.

Rezultāti tiks publicēti nākamās dienas laikā internetā kluba mājas lapā: http://www.siguldastakas.lv/  Iepriekšējās kārtas rezultāti būs pieejami drukātā formā nākamajā kārtā.

Sacensību organizatori par diplomu saņemšanu kārtas uzvarētājiem informēs atsevišķi.

Sacensību distanču kartes

Katras sacensību kārtas karte katrai no distancēm būs drukāta uz A4 formāta. Kartes nav zīmētas konkrētā mērogā, tās ir shematiskas. Apzīmējumi uzdrukāti uz kartes. Pēc finiša kartes paliek sacensību dalībnieku rīcībā. Jau finišējušie dalībniekiem aizliegts rādīt kartes tiem, kas vēl nav startējuši. Ievērosim godīgas spēles principus!

Uz katras kartes uzdrukāta konkrēta viena distance, piemēram, “Distance 1” vai “Distance 2”. Dalībnieks pats ir atbildīgs par pareizās distances izvēli un pareizās kartes paņemšanu startā.

Apzīmējumi uz kartes

apzimejumi

Distances

Ikvienā posmā pieejamas 2 sacensību distances. Dalībniekiem sacensībās jāveic divas distances ar startu jebkurā sev ērtā laikā sacensību starta laikā. Ikviens dalībnieks var startēt abās distancēs, no sākuma izejot vienu, un tad startējot otrā distancē. Nav svarīga secība, kādā distances tiek izietas. Sacensību kārtas rezultāts ir abu distanču rezultātu summa. Tas nozīmē, ja dalībnieks startē tikai vienā distancē, viņš iegūst konkrētās distances rezultātu, bet kārtas koprezultātā un diplomu izcīņā nepiedalas. Pirms starta ir atļauts uzturēties tikai norādītajās vietās, netraucējot citiem sacensību dalībniekiem. Nav atļauts iepazīties ar distanci pirms sava starta, ievērojot godīgas spēles principus un izturoties ar cieņu pret citiem dalībniekiem. Dalībnieki viens otram kartes sacensību laikā un pēc finiša sacensību vietā nerāda, ar tām var iepazīties pēc sacensībām. Kartes paliek dalībnieku īpašumā.

Starts, Finišs un Atzīmēšanās

Distancē atzīmēšanās notiek ar SportIdent elektroniskajiem čipiem.

Startā ir jānotīra SportIdent čips (ievietotjot to CLEAR ierīcē). Starta brīdī dalībniekam tiek izsniegta karte (Distance 1 vai Distance 2 – dalībnieks pats to pasaka). SportIdent čips jāievieto START lasītājā. Distance jāveic kartē uzzīmētajā kārtībā. Starts ir apzīmēts ar TRIJSTŪRI, kontrolpunkti ir kā aplīši, un finišs ir dubults aplītis. Katram kontrolpunktam ir viņa kārtas numurs distancē, un paša kontrolpunkta numurs (piemēram, 1-34; 2-36 utt). Kontrolpunktus jāapmeklē un jāatzīmējas kārtībā, kā tie uzzīmēti uz kartes, piemēram, 1-34 -> 2-36 ->3-40, utt (ar līniju savienoti kontrolpunkti / piemērs).

Katrā kontrolpunktā atrodas stacija, kurā jāatzīmējas ar piešķirto SportIdent čipu, sagaidot skaņas signālu. Finišējot dalībnieks nolasa Sportident čipu, lai piereģistrētu rezultātu, un iegūtu rezultātu lapiņu. Ja SportIdent ir īrēts, tas ir jāatgriež finišā uzreiz pēc rezultātu nolasīšanas, kad veiktas abas distances. Dalībnieks pats ir atbildīgs par laika nolasīšanu finišā pēc katras distances veikšanas. Organizatori dalībniekam var jautāt kurā grupā viņš startē, vai kāds ir viņa numurs, vai kuru distanci viņš skrēja.

Dalības maksa

Siguldas skolu skolēniem, uzrādot skolēnu apliecību, dalība bez maksas.

Pārējiem dalībniekiem, neatkarīgi no vecuma un visās grupās dalības maksa 5 EUR (bērni, pieaugušie, vecāki, pensionāri, seniori u.c.). Dalības maksa ietver startu sacensību kārtas abās distancēs, vienu sacensību karti katrai distancei (to izsniedz pie starta), SportIdent čipa īri, ja tāda nepieciešama. Dalības maksu dalībnieks samaksā, par to iegūstot dalībnieka numuru, kas tiek uzrakstīts uz dalībnieka rokas.

Ja SportIdent čips tiek īrēts no organizatoriem, tiek piefiksēts dalībnieka vārds un uzvārds, kas šo SportIdent (SI) čipu saņem. Ja sacensību laikā konkrēto SI dalībnieks nevar atgriezt, tad jāsamaksā pilna SI nozaudēšanas maksa: SI-8 un SI karte: 30 EUR, SI-9 un SI10 un SI11: 50 EUR, SIAC 65 EUR apmērā.

Ja dalībnieks ir pieteicies sacensībām, bet nav ieradies, tad dalībniekam nākamajā kārtā jāsamaksā pilna dalības maksa par iepriekšējo kārtu.

Dalībnieku Grupas

Bērni, kas jaunāki par 7 gadiem, startē tikai vecāku vai skolotājas pavadībā, vai ar īpašu vecāku atļauju var startēt individuāli, par to brīdinot organizatorus. Par bērniem pilnu atbildību uzņemas viņu vecāki/aizbildņi.

V10 – puiši līdz 10.g vecumam (ieskaitot)

S10 – meitenes līdz 10.g vecumam (ieskaitot)

V12 – puiši līdz 12.g vecumam (ieskaitot)

S12 – meitenes līdz 12.g vecumam (ieskaitot)

V14 – puiši līdz 14.g vecumam (ieskaitot)

S14 – meitenes līdz 14.g vecumam (ieskaitot)

V16 – puiši līdz 16.g vecumam (ieskaitot)

S16 – meitenes līdz 16.g vecumam (ieskaitot)

V21 – atklātā grupa vīriem, bez vecuma ierobežojuma

S21 – atklātā grupa sievietēm, bez vecuma ierobežojuma

V40 – vīri, no 40 gadu vecuma

S40 – sievietes, no 40 gadu vecuma

Vērtēšana un Apbalvošana

Katrā Telpu Orientēšanās kārtā katrā grupā uzvar tas dalībnieks/-ce, kura/-as abu distanču rezultātu summa ir vismazākā. 1-3 vieta tiek apbalvota ar diplomiem. Apvalvošana notiek organizatoru speciāli izziņotā laikā un vietā.

Atbildība

Sacensību organizatori neuzņemas atbildību par dalībnieku veselību un drošību. Dalībnieki paši ir pilnībā atbildīgi par sevi distances laikā un visu sacensību laikā. Dalībnieki paši pilnībā atbildīgi par savu veselības stāvokli un gatavību startēt. Startējot distancē ikviens dalībnieks pats uzņemas pilnu atbildību par savu veselību. Par bērniem sacensību zonā un arī distancē pilnībā atbild viņu vecāki.

Papildus noteikumi

 • Aizliegts startēt ielas un vieglatlētikas vai orientēšanās sporta apavos ar radzēm. Ieteicams izmantot sporta apavus, ar kuriem var ērti pārvietoties pa cietu virsmu. Lai izvairītos no traumām, lūdzam izmantot apavus ar pēc iespējas plānāku zoli.
 • Telpas ir apsildītas. Sacensību centrā būs pieejama tualete.
 • Iesildīšanās skrējienu var veikt ārpus ēkas, bet izmantojot citus apavus.
 • Dalībnieki paši atbild par savu veselības stāvokli. Par bērnu veselības stāvokli atbild vecāki vai aizbildņi, treneri vai personas, kuras bērnus pavada. Sacensību rīkotāji nenes atbildību par traumām, kas gūtas sacensību laikā.
 • Kāpņu telpu apkārtnē jābūt ļoti uzmanīgiem. Neuzmanība var izraisīt smagas sadursmes starp dalībniekiem. Skrienam uzmanīgi, jo pretī jebkurā vietā var nākt kāds cits dalībnieks. Ievērojam norādīto kustību virzienu.

Īpaši noteikumi

 • Skrienam tikai pa labo pusi – gan gaiteņos, gan trepēs. Vienmēr turamies pa labi un tikai pa labi.
 • Ja kartē ar zilu virziena bultu parādīts konkrēts kustības virziens (gaiteņos, trepēs), tad tas jāievēro.
 • Skrienot cauri durvīm vai uz vai no kāpņu telpas – izstiep roku ar visu karti uz priekšu cik tālu vien vari, lai tevi var redzēt pirms tu parādies durvīs.
 • Sarkanās līnījas kartē un telpās kā norobežojošās līnījas šķērsot ir kategoriski aizliegts.
 • Labirintā sarkanās līnijas šķērsot kategoriski aizliegts. Nedrīkst stiept pāri roku un mēģināt atzīmēties pāri sarkanajai līnījai.

Par ikvienu augstākminētā punkta pārkāpumu sacensību organizatori nekavējoši dalībnieku diskvalificē un noņem no trases, liedzot turpmāku dalību konkrētajā kārtā.

Organizatoru kontaktinformācija

(konkrētās kārtas atbildīgais minēts nolikumā)

Valdis Janovs +371 2633 6780

Daniels Kārkliņš +371 26 177 893

Liene Korņejeva +371 26 548 189

Kaspars Kārkliņš +371 29 184 203