Laiks un vieta

Sacensības notiks 2018.gada 4.novembrī Siguldā (Gaujas Senlejā). Automašīnas varēs novietot stāvlaukumā pie gaisa tramvaja galapunkta Krimuldā. Sacensību centrs būs pie Krimuldas serpentīna ceļa sākuma kalna pakājē. STARTS PL.12.00 ( 600m, 3. km 6 km) un 13.00 (9.3 km un 12.88. km)

Pieteikšanās

Reģistrācijas anketaReģistrētie dalībnieki

Sacensību programma

Dalībnieku ierašanās, reģistrācija, distances apskate un iesildīšanās 11:00 -11:55
12.00 (starts bērniem 600 m, 3 km un 6 km distancē)
Starts meistaru klase 13:00.
Apbalvošana 14:30.

Mērķis un uzdevumi

Veicināt veselīgu dzīves veidu.
Iepazīstināt sabiedrību ar dažādiem sporta veidiem.
Iepazīstināt dalībniekus ar Siguldas gleznaino dabu.
Mērķa īstenošanai uzdevums ir sarīkot kvalitatīvas, aizraujošas un katra fiziskās sagatavotības līmenim atbilstošas sacensības.

 

Organizators

Siguldas Maratona klubs, sacensību galvenais tiesnesis Kaspars Kārkliņš – tel.mob. 29184203

Dalībnieki

Sacensības ir individuālas un tajās var piedalīties neierobežots dalībnieku skaits. Vecuma grupas:

 • V6 1956.dz.g  un vecāki
 • V5 1957.-1967.dz.g
 • V4 1968.-1978.dz.g.
 • V3 1979.-2000.dz.g.
 • V2 2001.-2005.dz.g.
 • V1 2006.- 2010.dz.g
 • Vbērnu 2010.dz.g. un jaunāki
 • S6 1956.dz.g un vecākas
 • S5 1957.- 1967.dz.g
 • S4 1968.-1978. dz.g.
 • S3 1979.- 2000. dz.g.
 • S2 2001. – 2005.dz.g.
 • S1 2006. – 2010.dz.g.
 • Sbērnu 2011.dz.g. un jaunākas

Distance

Sacensību dalībniekiem tiek piedāvāta sekojošas distances:

 • 12,86 km ( vīriešiem – V3, V4, V5, sievietēm – S3, S4, S5)
 • 9,3 km ( vīriešiem –V2, V6)
 • 6 km (S2, S6, V7)
 • 3 km ( S1, V1, S7 )
 • 600m ( 2011.gadā dzimušie un jaunāki)

Krosa skrējiens notiek ar kopējo startu. Trase ir marķēta un marķējums trasē izvietots ik pēc 80m.

Drošība

Katrs sacensību dalībnieks pirms starta ar savu parakstu apliecina, ka uzņemas pilnu atbildību par savas veselības atbilstību distances veikšanai. Dalībniekiem, kas jaunāki par 18 gadiem, jābūt līdzi atbildīgai personai, kas paraksta anketu. Sacensību organizatori neatbild par dalībnieku iespējamām traumām sacensību laikā. Sacensību dalībniekiem sacensību laikā skrienot jāievēro satiksmes noteikumi.

Vērtēšana

Dalībnieki katrā klasē startē ar kopējo startu. Katrā klasē uzvar sportists, kurš pirmais veic distanci. Dalībniekiem rezultāti tiks uzņemti elektroniski ar SportIdent sistēmu.

Apbalvošana

 1. – 3. vietu ieguvēji visās vecuma grupās tiek apbalvoti ar medaļām un balvām.
  Open S un Open V grupā tiks apbalvots viens dalībnieks pēc izlozes.

Dalības maksa

Līdz 3. novembrim, piesakoties online:

 • SV3, SV4, SV5, SV6 –  7.50 EUR
 • S7, V7 – 5.00 EUR
 • S1, S2, V1, V2 4.00 EUR, bērniem 2.50 EUR

Piesakoties sacensību dienā: SV3, SV4, SV5, SV6 –  8.50 Eur.-, S7, V7 – 6.00 eur. ,S1, S2, V1, V2 5.00 Eur.-, bērniem 3.50 Eur

Trases shēma

http://balticmaps.eu/?lang=lv&draw_hash=sucodi&centerx=549883.8009198803&centery=6334989.730152807&zoom=3&layer=map&ls=o– saite uz karti, 9,3 km aplis.