Sacensībām izvēlētais apvidus orientēšanās sacensībām līdz šim nav izmantots. Lielākajā kartes teritorijas daļā Latvijas valsts meži. Kartēto apvidu pa perimetru ieskauj privātie meži ar ļoti daudziem dažāda vecuma un izmēra  izcirtumiem. Veģetācija bagāta ar dažāda blīvuma, auguma, redzamības un pārvietošanās ātruma variācijām. Daudz dažāda izmēra purvāji, augstie purvi un purviņi, kuros ūdens līmenis ir zems un tie  viegli šķērsojami. Regulārs stigu un vizūrstigu tīkls, bet daudzas no tām grūti pamanāmas. Meža ceļu un taku maz, to pamatne neērta skriešanai. Reljefs plūdens un neizteikts. Relatīvais augstums vienā nogāzē nepārsniedz 10 metrus.

Karte sagatavota 2016.gada oktobrī-decembrī un 2017.gada aprīlī-jūlijā saskaņā ar ISOM 2000 standartiem, izmantojot LIDAR materiālus un OCAD 12 programmatūru. Kartes kopējā platība  ap 8 km2. Darbu apjoms apvidū: 400 stundas, datorgrafika OCADā 200 stundas.  

Kartes mērogs 1:10 000 un 1:7 500 (skatīt nolikumu), augstumlīknes ik pēc 2,5 metriem.

Atkāpes no ISOM 2000:

Lai uzlabotu kartes lasāmību vietās, kur koncentrēta informācija par dažāda veida veģetāciju, izmantots ISOM 2017 simbols 416 – izteikta veģetācijas robeža (tumši zaļa raustīta līnija).

Kartes paraugs:    Nr1 – paraugs 1

Kartē izmantotā zaļā rastra (ISOM 2000: 406 – apgrūtināta skrienamība un redzamība, kā arī 408 – grūti skrienams + slikti redzams) kombinācija ar zaļajām vertikālajām līnijām (ISOM 2000: 407 – apgrūtināta skrienamība + labi redzams, kā arī 409 – grūti skrienams, labi redzams), nozīmē, ka skrienamība (pārvietošanās) būs sliktāka nekā katrā no tiem atsevišķi.

Kartes paraugs:   Nr2 – paraugs 2

Autors: Gunārs Dukšte