IOF WRE event (World Ranking Event)

Biļeteni / Bulletins

Reģistrācija / Registration

Reģistrācija abas dienas / Registration for both days : https://lof.lv/pieteikumi/?act=mans&id=2023081224

NB! MW21E reģistrācija / registration information:

Nolikums

Visi aktīvās atpūtas piekritēji 2023.gada 12. – 13.augustā tiek aicināti uz Ratniekiem, kur lieliskajā Vildogas upes ielejā notiks 2023.gada Latvijas Kausa posms orientēšanās sportā – SIGULDAS KAUSS 2023 Ratnieki WRE.

Siguldas Kauss 2023 2.diena – Garā distance – ir IOF Pasaules Ranga sacensības (IOF WRE – International Orienteering Federation – World Ranking Event) un tas dod iespēju W21E un M21E grupu skrējējiem iegūt punktus IOF pasaules rangā.

Dalībniekiem piedāvāsim divu dienu formāta sacensības: pirmajā dienā – vidējā distance, otrajā dienā – garā distance.

Šogad aicinām dalībniekus atgriezties Gaujas ielejas un pieteku gravās. Vildogas upes ieleja ir daudzpusīga ar daudzām gravām, strautiem, stāvām un ne tik stāvām nogāzēm. Dažviet upe iegrauzusies apkārtējās pļavās un mežos līdz pat 60 metru dziļumā, izveidojot vienu no dziļākajām gravām Latvijā. Skriešanas ātrums no ļoti laba, līdz ļoti lēnam. Dažviet sastopamas mizgraužu bojāto egļu kritalas. Šajā apvidū notikušas vairākas lielas sacensības, tai skaitā Baltijas Čempionāts, Siguldas Rudens, un vairāki lokāli pasākumi. Arī 2018.gada Pasaules Čempionāta trenniņdistancēm vairāku valstu izlases izmantoja šo Ratnieku apvidu. Sacensību centrs šogad atradīsies Ratniekos – 12km (15min) braucienā no Siguldas.

Sacensību dalībnieki laipni aicināti pavadīt skaistu nedēļas nogali Siguldā, baudīt tās kultūras dzīvi un dabas skaistumu. Vairāk par Siguldā notiekošo kopumā un sacensību nedēļas nogalē var uzzināt šeit: https://tourism.sigulda.lv/en/ un http://sigulda.lv/

Aicinām uzkavēties ilgāk Siguldā pēc vai pirms sacensību nedēļas nogales, jo apkārtnē tiek rīkotas arī iknedēļas orientēšanās sacensības (https://siguldastakas.lv/kompass2023/  un http://meridians.lv/), kuras varat apmeklēt kā daļu no savas vasaras brīvdienām Siguldā!

Kaspars Kārkliņš, Siguldas Kauss 2023 Ratnieki WRE Sacensību direktors

Valdis Janovs, Siguldas Kauss 2023 Ratnieki WRE Mārketinga vadītājs

Laipni aicināti Siguldā!

SACENSĪBU RĪKOTĀJS

Sacensības rīko biedrība “Siguldas Maratona klubs & Siguldas Takas” un Latvijas Orientēšanās Federācija.  Sacensības atbalsta Siguldas novada pašvaldība.

Kaspars KārkliņšSacensību direktors un galvenais tiesnesis kasparsrunning@gmail.com +371 29184203
Sixten SildIOF (Starptautiskās Orientēšanās Federācijas) padomdevējs
Jānis LazdānsLOF kontrolieris
Jānis EņģelītisKartogrāfs
Aigars LeibomsDistanču plānošana
Daniels KārkliņšTehniskais direktors
Jānis ZilversDistanču dienests
Māris HeinolsStarta galvenais tiesnesis
Mārtiņš DudelisIT servisi
Dace PilsētnieceReģistrācija
Valdis JanovsOrganizācija, marketings un IOF un ārzemju dalībnieku kontaktpersona valdisj@gmail.com +371 26336780

Sacensību žūriju 3 locekļu sastāvā tiks noteikta atbilstoši Latvijas Orientēšanās Federācijas noteikumiem. IOF padomdevējs ir žūrijas vadītājs bez balsstiesībām.

KONTAKTI UN INFORMĀCIJA

Galvenais tiesnesis: Kaspars Kārkliņš: +37129184203, kasparsrunning@gmail.com

Ārzemju dalībnieku kontaktpersona: Valdis Janovsvaldisj@gmail.com, +37126336780

Sacensību mājaslapa: http://www.siguldastakas.lv/siguldaskauss2023/

SACENSĪBU PROGRAMMA

Piektdiena, 11.augusts – Modeļa treniņš (“Cūkaiņi”, Līgatnes pag.)

16.00-19.00      Modeļa treniņš, pie mājām “Cūkaiņi” 

Sestdiena, 12.augusts – vidējā distance (“Ratnieki”, Vildogas upes ieleja)

10.30 – 12.45   Reģistratūra atvērta (dalībnieku numuru izņemšana sacensību centrā pie reģistratūras. Tie, kas ir veikuši dalības maksas pārskaitījumu, tiem nav papildus jāreģistrējas Reģistratūrā)

13.00 – 15.00   starts vidējā distancē

(MIDDLE, distanču plāns: Aigars Leiboms)

Svētdiena, 13.augusts – garā (WRE) distance (“Ratnieki”, Vildogas upes ieleja)

10.30 – 11.30   Reģistratūra atvērta

12.00 – 14.00   Starts garajā distancē

(LONG, distanču plāns: Aigars Leiboms

~16.00               Apbalvošana sacensību centrā

SACENSĪBU CENTRS

Sacensību centrs atrodas “Ratniekos” (~15 minūšu brauciens no Siguldas).

Galvenās sacensību vietas ir parādītas šeit: https://ej.uz/SK2023Locations

APVIDUS

Sacensības notiks ainaviskā apvidū, kas aizņem apmēram 6 km2, ko ieskauj Vildogas upes ieleja un tās lieliskās gravas. Sacensību apvidu pārsvarā klāj priežu un egļu meži.

Reljefs ir daudzveidīgs ar lielām formām, kas ir līdzīgas viena otrai un tādejādi sniedz pietiekami sarežģītu orientēšanās pieredzi. Upei ir stāvi krasti un izteiktas reljefa iezīmes. Teritorija ir izraibināta ar dažādiem šķēršļiem, tostarp nogāzušās egles, kuras sabojājušas mizgrauži. Teritorijā nav izcirtumu.

Maksimālā augstuma starpība apgabalā ir 70 metri, dažās nogāzēs paceļoties līdz 60 metriem. Īpaši pārsteidzoša ir Vildogas grava ar dziļām ielejām, strautiem un stāvām un ne tik stāvām nogāzēm. Skriešanas temps var būt ļoti dažāds, sākot no ļoti ātra līdz ļoti lēnam sniedzot patiesu pārbaudījumu sportista izturībai un spējām. 

Foto no apvidus:


KARTE

Kartes autors: Jānis Eņģelītis. Karte sagatavota 2022.gada rudens – 2023.gada pavasaris ISOM2017-2 standartā. 

Karte tiks drukāta uz mitrum izturīga papīra (Pretex) un netiks ievietota plastmasas maisiņā. Karte nav droša pret saplēšanu. Startā tiks novietoti plastmasas maisiņi un dalībnieks tos brīvprātīgi pēc savas izvēles var paņemt, lai nepieciešamības gadījumā karti ievietotu plastmasas maisiņā. MW21E grupas skrējējiem kartes abas dienas tiks ievietotas plastmasas maisiņā.

Kartes paraugi:

Kartes mērogs un augstumlīknes:

Vidējā distancē:

 • MW8, MW10, MW60, MW65, MW70, MW75, MW80 – 1:7’500
 • Pārējām grupām – 1:10’000

Garā distancē:

 • MW8, MW10, MW60, MW65, MW70, MW75, MW80 – 1:7’500
 • MW18, MW20, MW21E, MW21A, MW35 – 1:15’000
 • Pārējām grupām – 1:10’000

Augstumlīknes visām distancēm ik pēc 5 metriem (H 5m).

KP leģendas uzdrukātas uz kartes un izpildītas grafisku piktogrammu veidā pēc IOF standartiem. Leģendu eksemplāru varēs saņemt arī priekšstarta laikā.

Kartē tiks uzdrukāta informācija par vietējām specifiskajām kartes zīmēm: zaļais krusts – liels izgāzts koks, augstums >3m, melns krusts – cilvēka veidota koka konstrukcija.

Katrai grupai distance ir uzdrukāta uz kartes, kontrolpunkti ir savienoti obligātajā apmeklējuma secībā. Dzirdināšanas vietas iezīmētas kartē ar glāzītes simbolu.

SACENSĪBU GRUPAS

Sacensības notiks sekojošās grupās:

 • Sievietes: W8*, W10*, W12, W14, W16, W18, W20, W21E (WRE sieviešu grupa), W21A, W21B, W35, W40, W45, W50, W55, W60, W65, W70, W75, W80, W85
 • Men: M8*, M10*, M12, M14, M16, M18, M20, M21E (WRE vīriešu grupa), M21A, M21B, M35, M40, M45, M50, M55, M60, M65, M70, M75, M80, M85
 • OPEN: OPEN1 (viegla), OPEN2 (vidēji grūta)

* Marķētā distance. Distance ir marķēta dabā ar lenti, kas vijās pa zemi, un uz kartes tā ir apzīmēta ar raustītu sarkanu līniju. KP kartē un dabā atrodas uz marķētās lentas.

REĢISTRĀCIJA UN DALĪBAS MAKSAS

Pieteikumu termiņš visām grupām līdz 8.augustam pl.23.59 (EET). Dalības maksa atkarībā no pieteikumu termiņa (skatīt zemāk). Vislētāk iespējams reģistrēties agrīnās reģistrēšanās periodā līdz 25.jūlijam.

Visām grupām, (izņemot MW21E 2.dienai WRE sacensībām), pieteikumu iesniegšana un dalībnieku vārdu precizējumi jāveic izmantojot LOF online pieteikšanās sistēmu: https://lof.lv/pieteikumi/

Piesakoties obligāti jānorāda dalībnieka vārds, uzvārds, grupa, klubs, LOF orientēšanās datubāzes numurs (ODB), personīgās SportIdent kartes numurs (vai arī jānorāda, ka vēlēsies SI karti īrēt). Maksājumus jāveic atbilstoši pieteikumu termiņam.

Sacensību 2.diena – LONG distance ir WRE (World Ranking Event) diena. Šajā dienā grupās W21Eun M21E pieteikumu iesniegšana notiek tikai izmantojot IOF Eventor sistēmu:

Lai varētu reģistrēties WRE grupās W21E un M21E, dalībniekam ir jāizveido IOF Eventor profils https://eventor.orienteering.org/. WRE grupās W21E un M21E pieteikšanās ārpus noteiktiem termiņiem nav atļauta. 

Jautājumus, kas saistīti ar pieteikšanos lūgums sūtīt uz e-pastu kasparsrunning@gmail.com vai zvanīt pa tel.+37129184203.

DALĪBAS MAKSA

GrupaReģistrēšanās datums | dalības maksas EUR
Līdz 25.jūlija 23:59(agrās pieteikšanās maksa)26.jūlijs-8.augusts 23:59 (bāzes maksa)
Abas dienasViena dienaAbas dienasViena diena
W8 W10 M8 M1085106
W12 W14 M12 M14127148
W16 W18 M16 M1816102012
W20 W60 W65 W70 W75 W80 W85M20 M60 M65 M70 M75 M80 M8520122213
W21E (WRE Sievietes) W21A W21B W35 W40 W45 W50 W55M21E (WRE Vīrieši) M21A M21B M35 M40 M45 M50 M5526163018
OPEN1 OPEN222112211

Atlaides:

 • Siguldas Sporta Skolas (jebkura sekcija) bērni startē bez maksas.
 • Siguldas novada iedzīvotāju identifikācijas karšu īpašniekiem 20% atlaide no dalības maksas – reģistrējoties to lūdzam norādīt komentāros (organizators patur tiesības sacensību dienā pie reģistrācijas prasīt uzrādīt identifikācijas karti). Veicamo maksājumu ar atlaidi ID kartes īpašnieks aprēķina pats, ņemot vērā pieteikšanās datumu;
 • Siguldas Takas / Siguldas Maratona Kluba biedriem 30% atlaide no dalības maksas;

Sporta skolu treneriem lūgums sazināties ar Kasparu Kārkliņu (kasparsrunning@gmail.com) par rēķinu izrakstīšanu un īpašiem noteikumiem sporta skolu bērniem un treneriem.

VĒLIE PIETEIKUMI UN OPEN GRUPAS

Piesakoties pēc 08.08.2023 dalības maksa + 50% no bāzes dalības maksas. Šādā gadījumā lūdzu pieteikties individuāli pie organizatoriem! Reģistrācijas iespējas šādā gadījumā ir ierobežotas ar pieejamajām vakantajām vietām konkrētā grupā. Sacensību dienā pieteikties nebūs iespējams (izņemot uz OPEN grupām)!

Sacensību dienās var pieteikties un startēt OPEN grupās. Maksa tiek noteikta par katru dalības dienu atsevišķi, un šai grupai netiek piemērots paaugstināts tarifs par vēlo pieteikšanos vai pieteikšanos uz vietas.

OPEN grupās pieteikumus pieņems uz vietas, līdz būs sasniegts maksimāli pieejamais karšu skaits.

MAKSĀJUMI

Dalības maksu lūdzam veikt ar pārskaitījumu uz biedrības kontu, norādot dalībnieku (vai vairākus), par kuru dalības maksa tiek veikta. Visas dalībnieku maksas jāpārskaita uz organizatora kontu ne vēlāk kā līdz 2023.gada 8.augustam 23:59. Maksājumus jāveic uz:

Biedrība “Siguldas maratona klubs & Siguldas Takas”

Reģ.Nr. 40008240164

Adrese Sigulda. P.Brieža iela 95-5, LV-2150

Konts LV53HABA0551048025994

 • Dalības maksā ir iekļauta ODB un LOF LK sacensību rīkošanas maksa.
 • SportIdent īre 1 EUR par dienu, ja nav sava personīgā SportIdent un nepieciešams to izīrēt no organizatoriem.
 • Iesniegtais pieteikums bez dalības maksas, tiks uzskatīts par garantiju dalības maksas samaksai sacensību centrā.
 • No pieteiktajiem un nestartējošajiem dalībniekiem tiek iekasēts 50% no dalības maksas!

DISTANCES UN DISTANČU PARAMETRI

Distanču garums, kāpums un uzvarētāju laiku tiks publicētas 3.Biļetenā. Uzvarētāju laiki abām dienām tiek plānoti atbilstoši IOF un LOF orientēšanās skrējiena noteikumiem un rekomendācijām.

MW8, MW10 grupās uz kartes uzdrukāta un dabā izvietota lentīte. MW12 grupai uz kartes arī būs redzama bērnu lentīte, kas domāta, lai bērni MW12 grupā varētu vieglāk noorientēties uzskrienot uz lentītes, bet pašas MW12 grupas distances neies pa lentīti.

DALĪBNIEKI

Sacensībās atļauts piedalīties ikvienam dalībniekam bez ierobežojuma, ievērojot dalībnieku vecuma un meistarības grupu dalījumu.

Dalībnieki paši atbildīgi par savu fizisko sagatavotību dalībai sacensībās un veselības stāvokli.

STARTA UN FINIŠA KĀRTĪBA

Sportident starta un finiša kārtība:

– 3 min. pirms starta dalībnieks iztīra/aktivizē (Clear/Check) SI karti starta koridorā

– 2 min. pirms starta saņem papildus leģendas

– 1 min. pirms starta nostājas pie savas grupas kartēm, un pēc starta signāla dalībnieks no savas grupas kastes paņem karti un dodas distancē. Skrien pa marķējumu līdz K punktam, kas apzīmē STARTA vietu kartē.

Dalībnieks ir personīgi atbildīgs, ka startā ir paņēmis pareizo, savas grupas karti.

Finiša laiks tiek fiksēts dalībniekam atzīmējoties uz finiša līnijas izvietotajās SI Finiša stacijās.  Dalībnieki startē ar numuriem, kas atradīsies Reģistratūras tuvumā sacensību centrā. Starta numurs paredzēts abām sacensību dienām.

Starta intervāls starp vienas grupas dalībniekiem:

 • Vidējā distancē – atbilstoši izlozei. Starta intervāls – 2 minūtes.
 • Garajā distancē – atbilstoši izlozei. Starta intervāls – 3 minūtes.

Visām grupām, izņemot MW8, MW10, un OPEN, starta minūtes izlozes kārtībā (atbilstoši LOF noteiktajiem O skrējiena noteikumiem). Starta protokols tiks publicēts ne vēlāk kā 11.Augustā. Bērnu grupās MW8, MW10 un OPEN grupās starts brīvi izvēlētā laikā bez starta minūtes izlozes.

Speciāla izloze tiks veikta M21E (WRE vīrieši) un W21E (WRE sievieties) grupām, kurās pieteiktie dalībnieki tiks sadalīti 3 apakšgrupās, kurās dalībnieki tiks ierindoti balstoties uz pasaules ranga vietu uz 8.augustu (http://ranking.orienteering.org/ranking). Izloze tiks veikta šo 3 apakšgrupu ietvaros. Tā apakšgrupa, kurā ir visspēcīgākie dalībnieki, balstoties uz IOF rangu, startē pēdējā.

Kontrollaiks distances veikšanai:

 • Vidējā distancē – 2 stundas (120 minūtes);
 • Garajā distancē – 3 stundas (180 minūtes).

Visi dalībnieki, kas finišē pēc šī kontrollaika, tiek diskvalificēti ar pazīmi “DNF” (did not finish).

DALĪBNIEKU NUMURI

Ikvienam sacensību dalībniekam distancē jāvelk dalībnieka numurs. Dalībnieka numuri būs pieejami sacensību centrā netālu no reģistrācijas telts. Abām dienām tiek lietots viens un tas pats dalībnieka numurs.

GPS SEKOŠANA

Izlozes kārtībā dalībniekiem WM21E tiks piešķirts GPS raidītājs, kas obligāti būs jālieto skrējiena laikā. Saraksts ar dalībniekiem, kam piešķirts GPS raidītājs, tiks paziņots tajā pašā laikā, kad tiks publicēts starta protokols sacensību mājas lapā.

Ja dalībnieks, kam izlozēts GPS raidītājs, atsakās vai citu iemeslu dēļ to nelieto skrējiena laikā, tad šis dalībnieks tiek diskvalificēts.

GPS sekošanas iekārtas dalībnieki varēs saņemt 10…15 min pirms savas starta minūtes STARTA rajonā un iekārtas jāatgriež FINIŠA rajonā. Dalībnieks pats ir atbildīgs par GPS raidītāja paņemšanu no Starta tiesneša un ieslēgšanu, un darbības pārbaudi pirms starta.

IOF Sacensību Noteikumu 21.4 punkts atļauj lietot GPS (GNSS) iekārtas, ja: 

 • tām nav iespēja attēlot karti uz ekrāna
 • tām nav citu komunikācijas iespēju, kā vienīgi saņemt GPS (GNSS) signālus;
 • tās netiek lietotas navigācijas mērķiem. 

ATZĪMĒŠANĀS

Atzīmēšanās visām grupām ar elektroniski atzīmēšanās sistēmu SPORTIdent. Personīgo SI karšu numuri ir jānorāda pieteikumā. Atzīmēšanās iespējama gan kontakta, gan bezkontakta režīmā (SIAC).

SportIdent īre vienai dienai EUR 1.00 (ja nepieciešams to izīrēt no organizatoriem).

EMBARGO ZONA

Sacensību embargo teritorija redzama šajā saitē: 

https://ej.uz/SK2023Locations

Sacensību dalībniekiem, kuri atrodoties aizliegtajā rajonā var ietekmēt sacensību rezultātus, atrašanās norādītajos rajonos nav atļauta. Ir atļauts izmantot ceļu V328 (Ratnieki – Ķopas). 

NAKŠŅOŠANAS IESPĒJAS

Siguldas novada naktsmītnes (viesnīcas, viesu namus u.c.) lūdzu skatīt: http://tourism.sigulda.lv/naksnosana/

Ir iespējams peldēties Gaujā (braucot pa ceļu uz Gančauskām). 

Netālu no sacensību centra (mežā) būs iespējams būvēt teltis. Ugunskurus kurināt aizliegts!

TRANSPORTA NOVIETOŠANA

Dalībnieku transporta novietošanai tiks izmantota sacensību centra tiešā tuvumā esoša privāta pļava, par kuras lietošanu auto novietošanai būs jāmaksā. Lūgums sekot transporta kustības regulētāju norādījumiem. Maksa par auto stāvvietu abām dienām tiks izziņota 3.biļetenā.

SERVISS SACENSĪBU CENTRĀ

Sacensību centrā abas dienas darbosies bufete. Sacensību centrā būs pieejamas labierīcības. Centrā darbosies arī sporta inventāra tirdzniecība.

APBALVOŠANA

Visu grupu 1.- 3. vietas ieguvēji divu dienu summā, tiks apbalvoti ar medaļām, pirmās vietas ar balvām.

Bērnu grupās MW8, MW10, MW12 apbalvos 1.- 6.vietu ieguvējus.

TRENIŅU IESPĒJAS

MODEĻA TRENIŅŠ

Piektdien, 11.augustā no 16-19:00 pieejams Modeļa treniņš (“Cūkaiņi”) https://ej.uz/SK2023Locations .

Mežā būs izvietotas KP prizmas bez elektroniskās atzīmēšanās. Modeļa kartes būs iespējams saņemt Siguldas Tūrisma centrā no 9.-11.augustam. Vienas Modeļa kartes maksa – 3 EUR. Maksu par modeļa karti lūdzu pārskaitīt uz kluba kontu (sk Maksājumi). Karte drukāta uz tāda paša materiāla, kā sacensību karte. Modeļa kartes izmērs A5. Pieejamie mērogi Modeļa kartei: M:10’000 vai M:15’000, H5m.

Būs pieejams arī MODEL treniņa RouteGadget http://izskrien.siguldastakas.lv/sākot no 11.augusta.

CITAS TRENIŅU IESPĒJAS

Tuvējā apkārtnē regulāri tiek organizēti daudzi vietējie orientēšanās pasākumi:

 • Siguldas Kompass – iknedēļas orientēšanās reģionālās sacensības pie Siguldas, kas tiek organizētas trešdienās. Vairāk informācijas: http://www.siguldastakas.lv/kompass2023/
 • Cēsu Meridiāns – iknedēļas orientēšanās reģionālās sacensības pie Cēsīm, kas tiek organizētas otrdienās. Vairāk informācijas: www.meridians.lv/
 • Valmieras Magnēts – iknedēļas orientēšanās reģionālās sacensības pie Valmieras, kas tiek organizētas ceturtdienās. Vairāk informācijas: www.zvoc.lv/
 • Rīga – Magnēts – iknedēļas orientēšanās sacensības, kas tiek organizētas otrdienās, trešdienās un ceturtdienās pie Rīgas. Vairāk informācijas un atrašanās vietas: www.magnets.lv/

VECĀS KARTES NO APVIDUS

PAPILDUS INFORMĀCIJA

Piedaloties sacensībās, dalībnieki automātiski piekrīt savu personas datu apstrādei sekojošā apjomā: Vārds un Uzvārds – dalībnieka identifikācijai, dzimšanas gads – klasifikācijai, klubs – klasifikācijai. Dalībnieka rezultāts, vai distance veikta, un kādā laikā, tiks publicēts Internetā.

Pasākumā dalībnieki var tikt fotografēti vai filmēti, un iegūtie materiāli tikt izvietoti internetā ar orientēšanās sportu saistītos resursos vai publicēti preses izdevumos.

Sacensībās tiek atbalstīts godīgās spēles princips (fair-play).

Sacensības atbalsta Siguldas novada dome.

VĪZAS UN IELŪGUMI

Latvija ir Eiropas Savienības dalībvalsts un EU pilsoņiem papildus vīzas iebraukšanai Latvijā nav nepieciešamas. Dalībniekiem, kas nav EU pilsoņi, varētu būt nepieciešama vīza ieceļošanai Latvijā, atkarībā no dalībnieka pilsonības. Papildus informācija par ieceļošanu Latvijā bez vīzas:  https://www.mfa.gov.lv/en/consular-information/countries-and-territories-whose-citizens-may-enter-latvia-without-a-visa

Informācija par vīzas iegūšanu: https://www.mfa.gov.lv/en/consular-information/applying-for-a-visa

Dalībniekiem, kuriem nepieciešama palīdzība ar ielūguma sagatavošanu vīzas iegūšanai, lūgums kontaktēties ar Valdis Janovs, +37126336780, valdisj@gmail.com ne vēlāk kā līdz 2023.gada 15.jūnijam.

ORGANIZATORA REKVIZĪTI

Biedrība Siguldas Maratona klubs & Siguldas Takas

Reģ.Nr. 40008240164

Adrese Sigulda. P.Brieža iela 95-5, LV-2150

Konts LV53HABA0551048025994

SOCIĀLIE TĪKLI 

sociālo tīklu hashtag: #SiguldasKauss2023