Publicējam kartes Sudas purva poligonam. KP prizmas poligonā būs izvietotas no 23.oktobra 12:00 līz 28.oktobra 12:00.

RouteGadget

Kartes:

Atceries – Esi atbildīgs, ievēro valstī noteiktos pulcēšanās ierobežojumus!